För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
/
/
/
/
Lärorik praktik inom LSS

Lärorik praktik inom LSS

När man börjar en ny utbildning är det bra om man får en så bred insyn som möjligt i det framtida yrkesvalet. En person som fått den möjligheten är Jennie, som haft sin praktik på ett av Lansen Omsorgs LSS boende under sju veckors tid.

Karriärsbyte

Jennie har tidigare jobbat som grafisk formgivare, annonsproducent och skribent. Hon valde att helt byta inriktning i arbetslivet när hon i höstas bestämde sig för att börja plugga till social pedagog (tidigare behandlingspedagog).

Jennie rekommenderar sin praktikplats till andra

Komplext arbete

Jennie berättar att när hon letade praktikplats föll valet på Lansen Omsorg efter att ha hört mycket gott om företaget. Hon kikade in på vår hemsida för att få en bredare bild av vad en praktik här skulle ge henne. Efter det kontaktade Jennie vår föreståndare och kände efter deras möte att hon fått en bra bild av företaget. Nyfikenheten ökade- hur skulle vara att jobba inom LSS? Jennie förklarar att första dagen hon skulle påbörja sin praktik hade hon inte några större förväntningar, men kände att hon direkt fick ett gott intryck av arbetsplatsen.

Allt eftersom veckorna gick fick hon en större inblick i vad LSS personkrets 1 handlar om. Jennie hade sedan tidigare viss erfarenhet av olika diagnoser såsom ADHD och autismspektrum men tillsammans med tilläggsproblematik kände hon att arbetet blev mer intressant. Och hon insåg då också det komplexa.

Coaching

Det har varit fantastiskt intressant att få gå bredvid personalen om dagarna och se att man kan göra på olika sätt men ändå nå samma resultat, säger Jennie. Hon säger att hon har förståelse för att det finns ett behov av handledningsmötena som företaget anordnar sex gånger per år. Där sitter personalen tillsammans med en coach, Tobias Sandberg, och strukturerar upp arbetet utifrån de olika arbetssätten:

Tobias Sandberg, utbildare i MI (Interviewing Motivating) handleder och utbildar personalen

Det känns bra att ha fått vara med om så många olika situationer och sammanhang som uppkommit. Det uppstår dagligen dilemman som gör att man behöver tänka till en extra gång hur situationen ska hanteras. Det är då man lär sig, förklarar Jennie. Tänk att få vara delaktig i en arbetsplats där man pratar både beteendeförändringar och känslor! Det är inte på alla jobb man gör det, skrattar hon.

Det har varit spännande, intressant och otroligt lärorikt! De boende har varit så välkomnande och personalen har delat med sig av både sin tid och kunskap. Jag har verkligen känt mig hemma. Sammanfattningsvis känner jag att än så länge att jag gjort rätt karriärval och jag kan absolut rekommendera den här praktikplatsen till andra, avslutar Jennie.

Vi på Lansen Omsorg tackar Jennie för sin praktiktid här och önskar henne lycka till i framtiden!