För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
/
/
/
/
Utbildning i Studio III

Utbildning i Studio III

Målet med Studio III är att ge personalen en högkvalitativ utbildning i hantering av aggressivt och våldsamt beteende hos brukare och därmed skapa förutsättningar att förstå och förebygga utmanande beteenden.

Studio III är framtagen av professor Andrew McDonnell, som redan på 1980-talet påbörjade arbetet med lågaffektivt bemötande i den fysiska kontakten mellan människor.

Andrew arbetade i verksamheter där ett utåtagerande beteende ofta förekom och där personal hanterade situationer som krockade med mänskliga rättigheter och människovärdet. Bland annat höll man fast personer, tryckte ner dem mot golvet. Andrew ville istället hitta en mer lösningsfokuserad inriktning på hanteringen av det utmanande beteendet och få personal att använda lågaffektiva strategier genom att backa undan och minska de egna affekterna när den andra personen börjar eskalera och närma sig kaos.

Certifierad Studio III-tränare

Jennie Linde är certifierad Studio III-tränare. Hon hjälper personal att förstå bakomliggande orsaker till utmanande beteenden, skapa förståelse för individen och öka medvetenheten kring hur ditt egna agerande påverkar.

Utbildningens mål

  • Öka personalens trygghet vid hantering av utmanande beteende
  • Synliggöra vikten av förståelsen av hur vårt eget beteende påverkar andra
  • Ge förståelse för några av orsakerna till utmanande beteende
  • Förstå kopplingen mellan stress och utmanande beteende
  • Understryka vikten av debriefing efter incidenter
  • Förse personalen med en rad fysiska tekniker som säkrar och tryggar för både personal och brukare

Utbildning under 3 dagar

Under tre dagar fick personalen på Lansen Omsorg utbildning i Studio III där Jennie delade med sig av sina kunskaper på ett inspirerande sätt.

Utbildningsdagarna bestod av teori varvat med praktik. Man tränade även praktiskt på frigörelseprocesser som innebär att man genom olika tekniker, utan muskelkraft, tar sig ur situationer som kan vara hotfulla eller där man riskerar att skada någon.

Ögonkontaktens psykologi

Vem vänder bort blicken först?

De flesta har säkert känt kraften som en djup ögonkontakt har. Men hur ögat kan ha en sådan makt är svårt att få grepp om. Både positiva och negativa känslor förstärks med ögonkontakt och kan av en del upplevas provocerande. Redan efter tre sekunders ögonkontakt börjar det hända något och efter tio sekunder är det jobbigt. Efter trettio sekunder leder det många gånger till våld i en situation som upplevs dominant..

Vi klarar inte tio sekunders ögonkontakt med en annan person utan att behöva hantera det. Även om det börjar bra så kommer någon av oss snabbt att få en liten ångestreaktion och när känslorna ökar måste vi reglera dem. Vi börjar agera på något sätt, ler lite eller börjar larva oss.

Personalen fick under utbildningen öva på att hålla en längre ögonkontakt med varandra och det skapade många intressanta reaktioner.

Konkreta strategier

Utbildningar är en viktig del i att öka kompetensen hos personalen på Lansen Omsorgs boenden. Med sig i ryggsäcken finns nu ny kunskap där personalen på ett konkret sätt kan använda sig av olika strategier för att kunna arbeta lågaffektivt. Efter avslutad utbildning erhöll all personal ett diplom som ett kvitto på den utökade kunskapen.

Källor:

jennielinde.com

Modernpsykologi.se

Österholm Psykologkonsult AB