För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
/
/
/
/
Den trummande chefen

Den trummande chefen

Vem är den trummande verksamhetschefen på Lansen Omsorg och vad är det som händer i verksamheten 2022? Det och mycket mer fick vi svar på under en intervju med Nils-Eric Bülow.

Nils-Eric, som för övrigt kallar sig själv för Nisse, sitter i telefonen när jag kommer till kontoret för den inbokade intervjun. Han ler glatt och jag slår mig ner för att vänta. Jag förstår av samtalet att diskmaskinen på en av verksamheterna är trasig och Nisse ordnar med en reparatör som ska komma och laga den.

Terapihund

Medan jag väntar kommer hunden Kenzo ut från kontoret. Han tar tillfället i akt och ser vem det är som kommit på besök. Kenzo visar hela registret med sina kunskaper trots att han bara är på sitt första levnadsår. Han hämtar sin leksak, gör vacker tass och vill vara med på bild vilket han givetvis får. Nisse avslutar samtalet och berättar att Kenzo framöver kommer bli en terapihund på Lansen Omsorg, men att han först ska få gå lite kurser.

Svårt med omställningen

Kontoret på Domaregatan har två våningsplan och vi går en trappa upp för att sätta oss och prata.

Nisse berättar att han jobbat som verksamhetschef på Lansen Omsorg sedan 2017 och att det här är första gången han jobbar inom LSS. Tidigare har han jobbat inom HVB som biträdande föreståndare, säljsamordnare och verksamhetschef.

Nisse minns att det i början var svårt att komma från 25 års arbete inom HVB och istället börja jobba inom LSS. Han var van att tidigare haft mer riktlinjer att förhålla sig till och därmed kunnat ställa mer krav. Inom LSS fick han börja tänka på ett annat sätt, som en så enkel sak att man knackar på hos den boende och väntar tills personen förhoppningsvis öppnar.

Affärslunchen blev starten

Han kommer ihåg dagen vår VD Marcus ställde frågan till honom om han ville bli verksamhetschef på Lansen Omsorg. Efter en trevlig lunch där han fick konceptet förklarat för sig blev han visad runt på vårt andra boende, Vitsippan, som då höll på att byggas. Vitsippan var vid det tillfället som ett enda stort rum, säger Nisse och gör stora gester med armarna. Marcus pekade ut var lägenheterna och gemensamhetsdelen skulle placeras. Det var svårt att se helheten på byggnaden just då säger Nisse.

Efter lite betänketid tackade han ja till erbjudandet han fått från Marcus och idag är han glad att han vågade ta steget och prova något nytt. Han beskriver sin nuvarande arbetsplats som ett flexibelt företag med fin stämning bland alla medarbetare. Det är roligt med närheten till alla verksamheter säger han, och man märker att alla medarbetare vill hjälpas åt för att få allt att fungera.

Varierande arbetsuppgifter

I början gick Nisse bredvid omvårdnadspersonalen ute på gruppboendena för att lära sig hur verksamheten fungerade. Det var ett bra tillfälle att se allt på nära håll och lära känna både personal och alla boende.

Vi var en relativt ny verksamhet och många nya LSS boenden startade upp runt om i landet. Det var många, många samtal till olika handläggare, säger han och skakar sakta på huvudet. Det var ovant att jobba med den långa beslutsfattande vägen innan en placering blev klar där oftast både handläggare, den tilltänkta boende och eventuell förvaltare skulle säga sitt. Nisse var tidigare van att allt gick genom handläggaren med korta beslutsfattanden, ibland redan samma dag.

Idag är vi ett etablerat företag på marknaden och det vanligaste sättet vid en placering nu för tiden är att handläggarna ringer och frågar efter platser. Men även den enskilde, en anhörig, god man eller förvaltare kan höra av sig och visa intresse.

RAM-avtal

Idag ser beläggningen annorlunda ut. Vi har utökat vår verksamhet med ytterligare två gruppboenden sedan han började sitt arbete, och har med det fler boenden men det finns fortfarande plats ledigt hos oss.

Vi har i dagsläget RAM-avtal med hela 38 kommuner i Sverige och den 1 januari kan även Göteborgs stad läggas till på den listan.

Alla RAM-avtal ser olika ut för olika kommuner. En av Nisses arbetsuppgifter är att hålla koll på avtalen och även bevaka nya. Det är många frågor som ska besvaras innan ett avtal kan slutas, bland annat hur verksamheten ser ut, personaltätheten och kompetensen inom företaget.

Man märker att Nisse brinner för sitt jobb. Han springer leende iväg, frågar hur långt tid jag har avsatt för intervjun och kommer tillbaka med pärmen för alla RAM-avtal och börjar räkna upp kommuner vi har avtal med.

Mässor

Samtalet förs in på mässor. För att fler ska hitta till oss åker vi runt på mässor och pratar om vår verksamhet.

Den 30 november åkte Nisse på en mässa i Växjö och den 2 december var det dags att besöka mässan i Göteborg. Det är ett bra och roligt sätt att knyta nya kontakter, säger Nisse.

Vem kan flytta hit

Kriterierna som ska uppfyllas är att man har fyllt 18 år, har autism, autismliknande tillstånd eller en utvecklingsstörning. Att man tillhör personkrets 1 inom LSS. Man kan även ha en tilläggsproblematik såsom missbruk eller en psykiatrisk problematik. Det finns ingen maxålder på hur gammal man får vara för att bo här.

Verksamheten

Idag har Lansen Omsorg fyra gruppbostäder, en daglig verksamhet och ett huvudkontor.

De anställda består av en VD, en verksamhetschef, tre föreståndare, en sjuksköterska/kvalitetssamordnare, en konsultläkare och nästan 30 stycken omvårdnadspersonal på hel/deltid plus vikarier.

Expandering på gång

Lansen Omsorg är på väg att bygga sitt femte gruppboende inne i Vimmerby som beräknas vara klart hösten 2022 om allt går som planerat. Det kommer likt de andra gruppbostäderna att innehålla sex lägenheter med en tillhörande gemensamhetsdel. Ett spännande projekt som skapar både arbetstillfällen och LSS-bostäder.

Man har även utökat verksamheten med en lägenhet där individen kan ta med sig sin personliga assistent. Det kan vara bra för personer som exempelvis behöver få vara mer för sig själv.

Skyddat boende

Nisse berättar att vi även kan erbjuda skyddat boende till personer som av olika anledningar behöver det. Lägenheten är fristående och inget som går under LSS eller dess kriterier. Det vi då kan erbjuda är:

  • Hämtning och transport av skyddsperson till boendet
  • Boende i egen lägenhet
  • Praktiskt stöd
  • Möjlighet att ta med sig eget husdjur
  • Utbildad och erfaren personal 24 timmar/dygn
  • SARA, PATRIARK och lågaffektivt bemötande

Personal

Nisse berättar att han får många förfrågningar från personal som vill arbeta hos oss. Det är antingen till honom eller till våra föreståndare man vänder sig när man söker jobb. För att få en fast anställning behöver man någon form av eftergymnasial utbildning, exempelvis undersköterska, behandlingspedagog eller liknande. Personlig lämplighet är en viktig bit.

Vem är då Nisse

Nils-Eric ”Nisse” Bülow är en omtyckt person både bland våra boende och personal.

Nisse gillar musik och är trummis i ett band. Han gillar skärgården, båtar och att umgås med vänner. En genuin man med båda fötterna på jorden.

Han tror själv att anledningen till att han är omtyckt bland personalen är att han inte är ”en chef på det viset”. Han har vad man idag kallar modernt ledarskap. Nisse tycker det är viktigt att boende och medarbetare har det bra och försöker vara stöttande mot alla. Han tar sig tid för både personal och de boende och kommer gärna ut till gruppbostäderna och hälsar på. Eller svänger förbi den dagliga verksamheten för att säga hej och ta en kopp kaffe med deltagarna.

Och fattas det personal på verksamheterna kan man alltid ringa Nisse. Han ställer upp där det behövs och är inte rädd att hugga i vare sig det är städ eller matlagning på schemat. De boende uppskattar alltid hans besök. Alla verksamheter skulle ha en egen Nisse.

Spela trummor är ett av Nisses stora intresse

Nisse på Lansen

Visste du att Nisse har ett eget konto både på Facebook och Instagram där han lägger ut lite videos och bilder från Lansen Omsorg emellanåt.

Klicka på någon av ikonerna nedan för att komma till Nisse på Lansen

Tre ord

Nisse får som avslutning beskriva Lansen Omsorg med tre ord och svaret kommer snabbt:

  • STABILITET
  • FLEXIBILITET
  • KOMPETENS

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Nils-Eric ”Nisse” Bülow är du välkommen att ringa eller maila honom.