För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
/
/
/
/
Sjuksköterskan på Lansen

Sjuksköterskan på Lansen

På Lansen Omsorg har vi förmånen att ha vår kompetenta sjuksköterska Ulrika. Hon är anställd som sjuksköterska samt kvalitetssamordnare och är en viktig länk i företaget.

Jag fick en pratstund med henne för att ta reda på vad hon har för arbetsuppgifter mer än ansvarsbiten över mediciner. Givetvis passade jag på att fråga henne om hennes teatertalang och fartfyllda rallyåkande.

Vår sjuksköterska Ulrika Larsson

Många år av erfarenhet

Ulrika började sitt jobb på Lansen Omsorg 2018. Hon har tidigare arbetat många år som bland annat sjuksköterska inom HVB och på en dialysmottagning. Det var under arbetet som dialyssköterska som hon fick upp ögonen för kvalitetsarbetet inom vården och var en av de som förde in journalsystemet Cosmic i Region Kalmar. Hon höll även i personalutbildningar så alla kunde lära sig det nya journalsystemet.

Idag har hon ett gediget arbete framför sig med att föra in ett nytt journalsystem på Lansen Omsorg för att öka kvalitén även här.

Företag under utveckling

När Ulrika fick erbjudande om en tjänst på Lansen Omsorg kände hon att det inte var något svårt beslut att tacka ja till. Hon kände sig färdig med arbetet inom HVB och att gå över till att arbeta inom LSS istället kändes nytt och spännande.

Den nya tjänsten på Lansen Omsorg innebar en anställning som sjuksköterska på 50% och som kvalitésamordnare på 50%. Att arbeta med kvalité är något Ulrika brinner lite extra för. Hon kände att det var en spännande utmaning när hon fick tjänsten på Lansen Omsorg.

Arbetsuppgifter

När man tänker på vad en sjuksköterska har för arbetsuppgifter går tankarna oftast till hantering av mediciner och att prata sjukdomar. När Ulrika börjar prata med mig om alla sina arbetsuppgifter utöver medicinbiten förstår man hur komplext arbetet är och det går på löpande band när hon förklarar:

 • Hon sköter iordningställande och kontroll av alla läkemedel som läkaren ordinerat.
 • Delegerar personal gällande administrering av läkemedel. Delegeringen följs upp kontinuerligt.
 • Ger injektioner.
 • Sköter kontakt med öppenpsykiatrin och annan hälsovård.
 • Agerar bollplank till personalen när behov av medicinsk bedömning uppstår.
 • Bokar in samtal med de boende för att träffa läkare, där Ulrika vanligtvis är med under läkarsamtalen beroende på den boendes önskemål.
 • Har egna samtal med de boende som oftast handlar om mående, kroppsliga symptom eller rådgivning vid egenvård.

För hantering av mediciner krävs delegering

Samtyckte

För att vi ska få handha den boendes mediciner krävs ett samtycke från den boende och även en fullmakt för att Ulrika ska kunna sköta beställningen av medicinerna.

Är den boende hos oss på lagrum exempelvis LVM, ÖPT eller liknande gäller dock andra regler, berättar Ulrika.

Kvalitetssamordnare

Eftersom Ulrika är anställd som kvalitetssamordnare har hon fler arbetsuppgifter utöver sjukvårdsbiten, även om den alltid går i första hand eftersom det gäller människor och hälsa. Ulrika tar upp några delar av vad hennes arbete inom kvalité innebär:

 • Utveckla och granska journalsystemet, samt utbilda och stötta personal i journalsystemet.
 • Arbetar med utveckling och uppdatering av ledningssystemet tillsammans med ledning och personal. Exempelvis lagar, kvalitets-och miljömål, policys och arbetsrutiner.
 • Utbilda personalen i lagar, exempelvis Lex Sarah, för att trygga tillvaron för de boende.
 • Utföra medarbetarundersökningar och brukarundersökningar.

Hon skrattar när hon berättar att kvalitetsledningssystemet ligger henne varmt om hjärtat, men att all personal inte alltid är lika exalterad som henne när hon kommer in på ett personalmöte och entusiastiskt berättar att vi ska prata nya rutiner i kvalitetsledningssystemet.

Men säger Ulrika, när akuta saker händer eller en fråga uppkommer är personalen så tacksamma för att alla handlingsplaner finns i ledningssystemet och enkelt kan hittas.

Kvalitetsledningssystemet

Som kvalitetsansvarig är det många bitar att hålla reda på. Så vad är då ett kvalitetsledningssystem och behövs det verkligen?

Ulrika berättar att det är lagkrav på att man har ett ledningssystem. Vi måste även ha ett tillstånd från IVO- Inspektionen för vård och omsorg, vilket hon tycker är bra för att de ställer hårda krav som vi måste leva upp till.

Kvalitetsledningssystemet är grunden till allt arbete vi gör på Lansen Omsorg. Ryggraden. Den röda tråden. Trygghet för våra boende. Det är ett system som vi lutar oss emot så vi gör vårt arbete på rätt sätt.

Vi arbetar aktivt med kvalitetsledningssystemet som ständigt är under utveckling och ska bli bättre och bättre hela tiden.

Rädsla för avvikelse

Ulrika jobbar aktivt på olika nivåer, med avvikelser som inkommit från personalen.

Hon berättar att man som personal kan känna sig orolig över att behöva skriva en avvikelse på något som skett i verksamheten. Att det lätt kan bli en känsla av att man ska försöka sätta dit någon. Ulrika tillsammans med övriga personer i ledningen arbetar för att få bort den tanken.

Avvikelser handlar om utveckling. Finns det inga avvikelser är det något som är fel, säger hon.

Avvikelser

En dag på jobbet

Så hur ser en dag på jobbet ut för vår sjuksköterska?

Ulrika berättar att morgonen börjar med att hon oftast är med på morgonrapporten på någon av enheterna.

Efter det åker hon till kontoret och svarar på mail som inkommit och går igenom dokumentationen i journalsystemet. Det är viktigt att uppdatera sig om vad som hänt på enheterna under kvällen och natten. Är det akuta saker brukar hon oftast vara informerad om situationen redan innan.

Mediciner ska hämtas från apoteket och delas efter ordination för de som inte har apodoser. Hon ger injektioner till de boende som är ordinerade det. Inplanerade samtal med de boende och ibland handläggarmöten kan också tillhöra vardagen.

Vi har en egen konsultläkare som kommer en gång i månaden. Ulrika sköter all den kontakten och ser till att de boende som behöver träffa läkaren får en tid. Hon sitter även med på läkarsamtalen om den boende ger tillåtelse till det. Att vi har en egen konsultläkare gör allt så mycket enklare, säger Ulrika.

Ulrika har ett nära samarbete med personalen och det blir en del telefonsamtal när personalen behöver rådfråga henne om sjukvårdsrelaterade saker som rör de boende.

Beredskap

Ulrika sitter med i ledningsgruppen på Lansen Omsorg. De samlas varannan vecka för ledningsmöte där övergripande frågor i företaget lyfts.

Ulrika är en av de personer som har beredskap så var 6:e vecka finns hon tillgänglig dygnet runt för att svara på samtal från enheterna eller rycka in om en akut situation uppstår.

Covidfrågor

Under pandemin blev frågor runt covid-19 en vardag för Ulrika. Covid-tester avlöste varandra.

Ulrika berättar att det ofta inkom samtal från både personal och de boende gällande covid. Vi har hela tiden arbetat efter folkhälsomyndighetens riktlinjer men det har varit mycket information att hålla sig uppdaterad kring. Riskanalyser och olika handlingsplaner upprättades för att alla beslut skulle bli enklare att ta.

Det viktigaste arbetet var att se till att minimera risken att få in smittan på boendena och om det inträffade se till att begränsa smittspridningen.

Lansen Omsorg var bland de första att erbjuda sina boende och personal vaccin mot covid och har efter det kontinuerligt erbjudit vaccination enligt folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Vaccinering

Utmaning

När man sitter och pratar med Ulrika inser man att hon har stora ansvarsområden och att det ibland kan vara hektiska dagar. Man förundras över hur hon ändå alltid utstrålar ett lugn och en närvaro när hon, oftast dagligen besöker enheterna.

Hon själv säger att hon har ett roligt arbete som hon trivs med och ingen dag är den andra lik. En del svårigheter i arbetet gör det till en utmaning och det verkar vara en drivkraft hos vår glada sjuksköterska.

Fartfylld vardag

Till vardags älskar Ulrika fart och fläkt och har många strängar på sin lyra.

Hon har tagit jägarexamen och pratar entusiastisk om de listiga vildsvinen i skogen. Där kan hon tillbringa timmar med att sitta på pass vid åtlar eller stå på harpass när hennes ögonsten smålandsstövaren Axa jagar i skogen.

Hon är med i en teatergrupp och står på scenen iförd härligt färgsprakande dräkter och spelar olika karaktärer.

Sen har vi hennes stora rallyintresse där hon sitter bredvid i rallybilen som kartläsare medan bilen fartfyllt far fram på skogsvägarna.

Till vardags går det undan på skogsvägarna

Ulrika har många strängar på sin lyra

Tre ord

Ulrika får som avslutning beskriva Lansen Omsorg med tre ord och hon behöver inte lång betänketid innan hon svarar:

 • Kvalité
 • Utveckling
 • Engagemang

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med Ulrika eller någon annan i ledningen hittar du uppgifterna nedan