För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
/
/
/
/
Kenzo – besökshund

Kenzo – besökshund

En besökshund kan bryta isolering, minska stress, ge dagen en mening och skapa välmående för den boende. Effekterna av att använda sig av besökshundar har visat sig mycket goda vilket även forskning påvisar.

Kenzo är en två-årig Labradoodle som för tillfället genomgår en stor besökshundsutbildning i Stockholm tillsammans med sin matte Malin.

Tanken är att Kenzo efter den långa utbildningen ska bli Lansen Omsorgs besökshund och bland annat finnas tillgänglig för behovsstyrda besök hos de boende som önskar detta.

” Labradoodle är en modern ledarhund som började avlas fram för sin lämplighet som social tjänste- och assistanshund. ”

Svenska Labradoddleklubben