Daglig verksamhet

En viktig del i livet är att finna en meningsfull sysselsättning och aktiviteter. Hos Lansen Omsorg anpassar vi din dagliga verksamhet eller arbetsträning efter dina förutsättningar. Det är viktigt att ha något att göra på dagarna, att ha en struktur, känna en samhörighet med arbetskamrater, finna vänskap och inte minst en glädje i att åstadkomma något. På Lansen har vi inte någon egen daglig verksamhet men vi samarbetar med ett par lokala aktörer där det finns ett stort utbud och variation av aktiviteter. 

Lillvalla gård

är ett småskaligt, ekologiskt lantbruk och en arbetsplats för personer med behov av särskilt stöd. Här finns platser i Daglig verksamhet och praktikplatser. På Lillvalla Gård finns möjlighet att utveckla sina förmågor på många olika sätt och i sin egen takt. Verksamheten är anpassad till alla som arbetar på Lillvalla och alla får sin egen plats. Exempel på arbetsuppgifter och aktiviteter är djurskötsel av får, gris, get, kanin, ankor, vaktlar, gäss och höns med äggproduktion. Odling av grönsaker, kryddor, potatis, hallon, jordgubbar och vinbär. Förädling av trädgårdsprodukter såsom saft, sylt, kryddor, svamp, must samt matlagning och bakning. På Lillvalla används gårdens maskinpark efter behov. Det finns traktor, vedkap och klyv, trimmer, högtryckstvätt, jordfräs och äggsorteringsmaskin. 

Dilamm på Lillvalla gård

Vad händer under året?

 • Våren - lammen föds, kycklingarna kläcks och växtsäsongen förbereds.
 • Sommaren - rensning och vattning av odlingarna, flyttning av betesdjuren och jordgubbsskörd.
 • Hösten - svampplockning, grönsaks- och fruktskörd, saft- och syltkokning.
 • Vintern - djurskötsel, snickeri och hantverk.

Arbetsträning

Det finns även stora möjligheter att arbetsträna genom Lansens stora kontaktnät, exempelvis inom:
 • Butik
 • Tillverkning
 • Café
 • Restaurang
 • Turistnäring
 • Verkstad
 • Bilvård
 • Parkskötsel