För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
/
Utbildning & Skola

Utbildning & Skola

Hos oss på Lansen Omsorg kan vi genom våra samarbeten erbjuda ett brett utbildningsutbud som kan skräddarsys efter individuella förutsättningar.

Vimmerby Folkhögskola

På Vimmerby folkhögskola kan du välja mellan flera spännande och givande kurser och inriktningar där du har möjlighet att skaffa dig behörigheter eller en yrkesutbildning. Du får samtidigt en chans att utvecklas med andra i en trivsam miljö. Folkhögskolans profil omfattar socialt och hälsofrämjande arbete men även internationellt och estetiskt arbete. Skolan är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Folkhögskolans särskilda målgrupper är korttidsutbildade, rörelsehindrade, invandrare och arbetslösa. 

Studierna kan leda till behörighet på grundskole- och gymnasienivå. I all undervisning kan stöd ges åt SV2-studerande och deltagare med läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli. Speciellt material och specialkompetens finns tillgängligt. 

Möjlighet till grundläggande datakunskaper ingår. Skolan använder datorer som ett integrerat verktyg i undervisningen. Två moderna datasalar finns och datorer är utplacerade i de flesta klassrum. Undervisningen bygger på deltagarnas erfarenheter och förutsättningar och stödjer ett frivilligt och aktivt sökande efter kunskap. 

Kursdeltagare ska utveckla ett kritiskt tänkande, bli medvetna om sina och samhällets villkor samt kunna och vilja påverka sin egen livssituation och i förlängningen också samhället. 

Hög kompetens i skolans kök när det gäller specialkost.

Vimmerby Lärcenter

På Vimmerby Lärcenter finns vuxenutbildning med möjlighet att läsa Grundvux, grundskoleutbildning för vuxna och Komvux, gymnasieutbildning för vuxna. På Lärcenter finns även Särvux som vänder sig till vuxna med begåvningshandikapp. De studerande ska få kunskaper och färdigheter för att bättre klara av vardags- och samhällsliv. Studiegrupperna är små och anpassas till den studerandes önskemål och behov. Syftet med Särvux är att ge kunskaper och färdigheter som eleven har användning för i arbete, boende och fritid.