För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

Boenden

Fargärdets Gruppbostad

Verksamheten har tillstånd för att bedriva bostad med särskild service enligt 9§ 9p LSS i form av gruppbostad för personer tillhörande personkrets 1. Vi erbjuder

Odengatan

Lansen Omsorgs LSS 9:9 personkrets 1 Gruppbostad Odengatan innehåller 6 nyproducerade lägenheter om ca 50 kvm vardera med särskild service för vuxna. Gemensamt för lägenheterna

Vitsippan

Lansen Omsorgs LSS 9:9 personkrets 1 Gruppbostad Vitsippan innehåller 6 nyrenoverade lägenheter om 66 kvm vardera med särskild service för vuxna vilket möjliggör parboende.

Blåklockan

Lansen Omsorgs LSS 9:9 personkrets 1 Gruppbostad Blåklockan innehåller 6 nyrenoverade lägenheter i olika storlekar med särskild service för vuxna, från 72 till 103 kvm vilket i de större lägenheterna möjliggör parboende.

Storgatan

Lansen Omsorgs LSS 9:9 personkrets 1 Gruppbostad Storgatan innehåller 6 nyproducerade lägenheter om 55 kvm vardera med särskild service för vuxna vilket möjliggör parboende.

Norra Storgatan

Lansen Omsorgs LSS 9:9 personkrets 1 Gruppbostad Storgatan innehåller 6 nyproducerade lägenheter om 50-90 kvm vardera med särskild service för vuxna vilket möjliggör parboende.

Kringlan

Här erbjuds en övergångslägenhet för unga vuxna med beslut om insatser enligt LSS 9:8. Denna lägenhet är anpassad till unga vuxna från 16 års ålder

G:a Hembageriet

Lansen Omsorgs LSS 9:9 personkrets 1 Gruppbostad Gamla Hembageriet innehåller 5 nyrenoverade lägenheter i olika storlekar med särskild service för vuxna. Gemensamt för lägenheterna är