För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
/
Kringlan

Kringlan

Här erbjuds en övergångslägenhet för unga vuxna med beslut om insatser enligt LSS 9:8. Denna lägenhet är anpassad till unga vuxna från 16 års ålder som här i trygghet och med den omsorg som den enskilde är i behov av skall kunna bo och få en anpassad skolgång.

Visionen bygger på att den unge vuxne flyttar till övergångslägenheten vid 16 års ålder för att finna trygghet och skapa ett socialt nätverk i närområdet, men också successivt tränas inför vuxenlivet för att vid vuxen ålder kunna flytta en våning upp till gruppboendet enligt LSS 9§9 eller till annat valfritt boende. Lägenheten inrymmer eget rum till den unge vuxne anpassat efter den unge vuxnes behov, gemensamt kök och badrum med personal, personalrum och kontor. Lägenheten är utformad för att efterlikna en hemmiljö så långt som möjligt men även för att den unge vuxna skall kunna påkalla personal på ett enkelt sätt.

Skola-Framtid

Genom ett starkt samarbete med lokal särskola kan en helt individuellt anpassad skolgång och praktikplats erbjudas den unga vuxna med målsättningen en fullföljd yrkesutbildning som senare kan leda till ett arbete anpassat efter individens egna förutsättningar i närområdet. Vi har även ett nära samarbete med olika föreningar och företag i närområdet vilket gör att vi kan skräddarsy praktikplatser och arbetsplatser efter den enskildes önskemål och förmåga.

Om oss

Kringlan bygger på långsiktig planering när man som tonåring flyttar till Kringlan för att finna trygghet och skapa ett socialt nätverk i närområdet. Målmedvetet tränar vi inför vuxenlivet för att vid vuxen ålder kunna flytta en våning upp till gruppboendet enligt LSS 9§9 eller till annat valfritt boende.

I forskning framgår det tydligt att unga människor med funktionsnedsättningar är en utsatt grupp och att övergången från barn till vuxen medför särskilda svårigheter. Med syfta att minska dessa svårigheter satsar Gamla Hembageriet boende och Kringlan boende på en långsiktig planering med övergångslägenhet där den unge vuxna får möjligheten till att successivt förstå vad det innebär att bli vuxen och hur gruppbostaden fungerar när man blir vuxen och flyttar till ett annat våningssplan i samma byggnad där trygghet och tillit byggts, eller annat valfritt boende.

Övergångslägenheten och den långsiktiga planeringen skall alltid verka för barnets bästa och skall vara en förberedelse inför vuxenlivet. Genom en övergångslägenhet på detta vis får den enskilde möjligheten att trivas och känna sig trygg med omgivningen och personalen på en och samma plats för en trygg och stabil vardag och övergång till vuxenlivet.