Kontakt


  Nils-Eric Bülow
Verksamhetschef
Tfn 0492- 77 00 64
nils-eric.bulow@lansenomsorg.se 
     
  Anna Blom
Föreståndare Storgatan
Tfn 0492- 77 00 62
anna.blom@lansenomsorg.se
     

  Johanna Danielsson
Föreståndare Blåklockan & Vitsippan
Tfn 0492-77 00 63
johanna.danielsson@lansenomsorg.se
     
    Ulrika Larsson
Sjuksköterska & Kvalitetssamordnare
Tfn 0492-77 00 68
     

  Christina Norrlin
Föreståndare Aspnäset Daglig verksamhet
Leg. Arbetsterapeut
Tfn 0492-77 00 70

 

Kontakta oss eller lämna en elektronisk förfrågan här.

Lansen Omsorg AB
Box 79
598 21 Vimmerby

Besöksadress

Djursdalavägen 2C
598 71 Södra Vi

Telefon

0492 - 77 00 60

Email

info@lansenomsorg.se