För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

dsc7454
/
/
Motiverande samtal

Motiverande samtal

Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring. Ursprungligen utformades den av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick.

Metoden bygger på att man håller i åtanke och accepterar att människor som behöver förändra sitt beteende har varierande förutsättningar och vilja till förändring. Somliga kan ha haft en önskan att förändras utan att aktivt arbetat med det, andra kan ha försökt förändra sitt beteende aktivt under många år utan framgång.

Kommunikationsformen är inte fördömande eller nedbrytande. Vi försöker istället göra brukaren mer medveten om problem som kan uppstå och vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. Alternativt kan vi hjälpa brukaren med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt öka motivationen. Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteendet för att slutligen föreställa sig vad som går att vinna på förändring.

Skillnaden mellan traditionell rådgivning och motiverande samtal är att i motiverande samtal är att vi är mer som en vägledare än en rådgivare. Vi hjälper brukaren att själv komma fram till hur denne ska agera, istället för att säga åt brukaren vad denne bör göra.