För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
/
Covid 19

Covid 19

Så här hanterar Lansen Omsorg situationen med Covid-19 (corona)

Då personer boende i gruppbostad ofta utgör en riskgrupp har vi vidtagit åtgärder för att minska smittspridning på våra gruppbostäder. Vi har bland annat infört besöksrestriktioner, vi genomför aktiviteter i mindre grupper samt planerar så att vår personal arbetar med så få boende som möjligt.

Nuläge

Verksamheten fungerar bra. Våra medarbetare stannar hemma vid minsta sjukdomssymptom och stannar hemma ytterligare två dagar efter det att de tillfrisknat. 
Vi har säkerställt tillgången till skyddsmaterial så som handsprit, handskar, visir och munskydd för att kunna vårda säkert vid eventuell smitta. 

Skärpta besöksrestriktioner

Trots att det nationella besöksförbudet inte omfattar gruppbostäder har vi skärpt besöksrestriktionerna för våra boenden. Om du som anhörig trots allt vill besöka ett boende måste du först kontakta verksamheten. Vi erbjuder våra boende hjälp att hålla kontakten med sina anhöriga via Skype och Facetime.

Vad gör vi om en boende drabbas av Covid-19 (corona)?

Om en boende testas positivt för Covid-19 kommer vi att följa de ordinationer som vi får av regionens smittskyddsläkare. Det innebär åtgärder med syftet att undvika att smittan sprids till andra. Det kan vara isolering från andra boende i sin lägenhet, användning av särskild skyddsutrustning och att särskilt utvald personal arbetar hos den boende. 

Information vid eventuell smitta

I våra gruppbostäder råder tystnadsplikt för uppgifter om de boendes hälsa.

Vi gör allt vi kan för att de boende ska få den bästa omsorg som det bara är möjligt. Det bästa du kan göra som anhörig är att respektera de beslut som har fattats. Så gör vi tillsammans det bästa för att de boende ska få det så bra som möjligt.