För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

Gemensamt_allrum_1
/
Lediga tjänster just nu

Lediga tjänster just nu

Föreståndare gruppboende enligt LSS

Lansen Omsorg AB är ett privatägt aktiebolag som erbjuder personer med komplexa beteendeproblem stöd, vård och utbildning mot ett mer självständigt liv. Vi erbjuder särskilt boende enligt LSS 9:9 pk1.
Arbetet på Lansen Omsorg AB präglas av kontinuitet, struktur och kvalitet på alla nivåer. Vår grundsyn är att alla individer kan utveckla färdigheter som innebär en ökad livskvalitet. Vår verksamhet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra.

Vi erbjuder en spännande och flexibel anställning där du är med och skapar ett trevligt boende med hög livskvalitet för våra boende.

Flera av de huvudpersoner vi stöttar har relativt omfattande stödbehov, både sociala och fysiska vilket ställer höga krav på personligt engagemang såväl på våra medarbetare som hela vår ledningsgrupp.
Du är en van ledare mer god erfarenhet av att leda en grupp medarbetare. Du är gärna förtrogen med det coachande ledarskapet och du har ett starkt intresse av egen personlig utveckling.

Du kan se och ta vara på varje medarbetares förmågor och hur olika medarbetare kompletterar varandra.
Du har god kommunikations- och iakttagelseförmåga, kan hantera konflikter och tar själv initiativ till att förebygga konflikter.

Du har god erfarenhet av att arbetet som våra medarbetare inne i verksamheten utför och det är naturligt för dig att då och då arbeta parallellt med våra medarbetare för att skapa ömsesidig förståelse och tillit. Alla i vår verksamhet arbetar vid behov direkt med våra huvudpersoner, inklusive hela ledningsgruppen.
Du kan självständigt ta fram planer och driva projekt för att uppnå de avsikter och mål som verksamheten styrelse eller ledningsgrupp satt upp.

Du fattar omdömesgilla beslut och kan i förväg se konsekvenser, dra slutsatser och driva projekt. Du har en god samarbetsförmåga.

Läs mer

Föreståndare, gruppboende enligt LSS


Poolvikarier (2 st)

Lansen Omsorg söker dig som är engagerad för personer med funktionsnedsättning. Erfarenhet av arbete med autismspektrumtillstånd och tydliggörande pedagogik är meriterande. Vi söker dig som har adekvat gymnasial-, högskole- eller KY-utbildning inom socialt arbete/pedagogik. Vi söker också dig som har en vård- och omsorgsutbildning eller personlig assistansutbildning. 

Som Poolvikarie kommer du att arbeta på samtliga enheter inom Lansen Omsorgs verksamheter i Vimmerby. Mer om arbetet på Lansen Omsorg och hur du söker i nedanstående pdf.

Exempelvis undersköterska, behandlingspedagog, behandlingsassistent, personlig assistent,  fritidspedagog, fritidsledare, arbetsterapeut eller liknande. 

Läs mer

Habiliteringspedagoger Vimmerby