För handläggare

Här finns information för handläggare.

För anhöriga

Här finns information för anhöriga.

Kontakta oss

Ta kontakt med oss redan idag.

/
Skyddat boende

Skyddat boende

  • Hämtning och transport av skyddspersonen till boendet
  • Egen lägenhet
  • Praktiskt stöd
  • Möjlighet för skyddspersonen att ta med sig husdjur

Vi arbetar med hög säkerhet kombinerad med aktiva stödinsatser (krishantering, myndighetskontakter och hjälp att söka bostad mm) och gör hot- och riskbedömningar; PATRIARK & SARA. 

För alla singel- och familjehushåll, hot- och våldsutsatta kvinnor och män med eller utan barn oavsett ålder, par, HBTQ  samt vittnesskydd.

KONTAKTA NILS-ERIC BÜLOW PÅ TELEFON 0492-77 00 64